Granskningar

I våra inspektionstjänster identifierar vi om era produkter och leveranser innehåller komponenter och material som inte uppfyller specifika krav, eller om det finns ett behov av generell kvalitetssäkring.

Möjligheterna att bättre ta tillvara era affärsintressen ökar genom att hantera risker, samtidigt som ni säkerställer att kvalitetsprodukter tillverkas och levereras till slutdestinationen i tid och enligt kundens krav och specifikationer.

Exempel på arbetsområden där Himec kan stödja er verksamhet:

  • Oförstörande provning
  • Tillverkning och konstruktionskontroll
  • Inspektionstjänster generellt (FAT, Final inspection, Packing inspection, material, leverantörsbedömningar, etc.)
  • Inspektioner inom svets och provningsområdet
  • Import och export
  • ”Gearbox-inspection” (endoskopi) görs normalt i samband med garantibesiktning eller vid byte från fullserviceavtal till underhållsavtal. 
  • Statusbesiktningar utförs när ägaren vill få en korrekt bild av exempelvis sitt vindkraftverk. Utförs även på uppdrag av exempelvis försäkringsbolag, vid byte av serviceavtal eller vid ägarbyte.
  • Garantibesiktning utförs i normala fall innan leverantörsgarantin från exempelvis vindkraftsleverantören går ut, vanligtvis efter 2 år. Vi följer upp ev. protokoll från entreprenadbesiktning/slutkontroll. Vi kontrollerar skicket på vindkraftverkets beståndsdelar, både mekanisk och elektrisk installation. Vi kontrollerar drivlina, vi hämtar ut oljeanalyser från servicegivaren eller utför egna oljeanalyser och kontrollerar besiktningspliktig utrustning.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.