Vår profil

Himec Solutions är ett tjänsteföretag

Vi tror på mångsidighet och flexibilitet och vår ambition är att kunna erbjuda vår expertis i alla stadier för att ta fram en produkt eller tjänst. Detta är möjligt tack vare våra tre ben – Engineering Services, Management Services samt Training Services.

Projekt genomgår olika faser och du som kund ska känna dig trygg i att vi kan täcka dina löpande behov av specifika kompetenser. Våra tjänsteområden kan sammanfattas i tre branschsegment - Industry, Energy och Automotive. Himec har snart tjugo års erfarenhet från att verka inom dessa segment. Genom åren har vi haft förmånen att arbeta med olika typer av organisationer inom en rad olika branscher, var och en med sina specifika förutsättningar.

Våra huvudsakliga kompetensområden finns inom produktutveckling, produktionsutveckling, process- & anläggningsutveckling, inspektion, ledningssystem samt QHSE.

 

 

Våra medarbetare har skiftande bakgrunder och erfarenheter från ett flertal olika branscher. Gemensamt för samtliga är att de är seniora, med djup teknisk kunskap inom sina respetive områden. Detta gör att vi kan erbjuda vår uppdragsgivare en totallösning utan kompromisser.

Under januari 2015 etablerade vi affärsområdet Managementsamt Training Services som ett naturligt steg i vårt kundfokus. Medarbetarna har mångårig erfarenhet av konstruktion, projektledning, oberoende granskning, test och inspektion, samt verksamhets- och produktcertifiering.

Himec har utvecklats från ett renodlat ingenjörsföretag till att kunna anta rollen som utbildare och managementkonsult och även agera som oberoende och professionell tredjepartsgranskare i specifika projekt för tillverkare, företagare, konsumenter och myndigheter. Himec Solutions ABs framgångar bygger på den tillit som vi varje dag skapar hos våra kunder och anställda och i det samhälle vi bedriver vår verksamhet.

Vi ser oss som den saknade pusselbiten som formar en fungerande helhet. Utifrån varje uppdragsgivares situation sker en anpassning av leveransen, så att både helhet och detaljer fungerar i praktiken. I många uppdrag kan vi, till skillnad från många av våra konkurrenter, erbjuda en komplett leverans som innefattar både konsulttjänster, utbildningar och konstruktionslösningar. Detta faktum underlättar för dig som kund att samarbeta med oss.

Vi har både förståelse och förmåga att skapa en fungerande helhet – hela vägen från strategi till operativ verklighet. Bolaget består i huvudsak av civilingenjörer eller motsvarande med inriktning inom teknisk fysik, maskin-, el- och byggnadsteknik. Vi har alla en bred kompetens och arbetar gränsöverskridande tillsammans för att tillfredsställa våra kunders behov.

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.