Process- & Anläggningsutveckling

Himec har identifierat att kraven inom områden som miljö och säkerhet har inneburit stora utmaningar för dagens process- och kraftproduktionsanläggningar.

Processtekniskt attraktiva lösningar måste hela tiden kombineras med ett högt säkerhetstänkande beträffande anläggnings- och personsäkerhet. Det gäller därför att vara framsynt och hela tiden arbeta i framkant.

Inom tjänsteområdet Process- och Anläggningsutveckling hjälper vi våra uppdragsgivare att utveckla och leverera kompetens för kraft- och processanläggningar. Vi erbjuder även mycket erfarna ingenjörer inom Oljesektorn knutna till Offshoreanläggningar och Undervattensteknik, s.k. SUB Sea. Himec har en mångfacetterad kompetensbank vilket gör oss till en komplett partner med förmågan att axla uppdrag av varierande storlek inom ett flertal branschsegment.

Himec kan bistå dig i processen att ta fram säkra och effektiva lösningar med hög utnyttjandegrad.

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.