Inspektion

I dagens globala affärsmiljö gör man klokt i att inte lämna någonting åt slumpen.

Ur konkurrenssynpunkt ser många företag en vinning i att förlägga tillverkning i lågprisländer, men detta bör följas upp, eftersom kvalitet är av stor betydelse för slutkonsumenten.

Himec Solutions har experter med över 20 års erfarenhet av ackrediterade revisions-, och inspektionstjänster för tillverkare, återförsäljare, detaljister, myndigheter, exportörer och importörer. Vi kan hjälpa dig säkerställa att dina produkter uppfyller allt från ditt företags egna krav och villkor, till branschföreskrifter och myndighetskrav.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.