QHSE

(kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö)

Kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att uppnå långsiktig och hållbar framgång.

Inom Himec är det en självklarhet att dessa fyra komponenter ingår som en naturlig del av en modern och ansvarsfull företagsledning. En framgångsrik strategi bygger på insikten att olyckor ofta orsakas av den mänskliga faktorn. Dessa kan förebyggas med kompetenshöjande åtgärder, som exempelvis inspiration, bättre utbildning, system och administration. I slutändan skapar det ett företag med en solid kärna som resulterar i framgångsrika affärer ur ett långsiktigt ekonomiskt- och företagshälsomässigt perspektiv.

Himecs seniora experter är lösningsorienterade och opererar med erfarenhet som ledstjärna i att skräddarsy strategier utifrån era behov. Med hjälp av vår expertis kan ni lättare övervinna era utmaningar inom området QHSE. Vår målsättning är att som partner vara med och genomföra förbättringar och skapa de förutsättningar som krävs för att ni ska stärka er position i en allt hårdare global konkurrens.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.